Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

z życia biblioteki

Artykuły

27 listopada 2018 r. - klasa I w bibliotece publicznej

2018-11-27
Powiększ zdjęcie

     27 listopada br. uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie. Dzieci na zajęciach poznały "drogę książki od autora do czytelnika". Wspólnie ustaliły regulamin poszanowania książki oraz wykonały kolorowe zakładki do książek.

Katarzyna Brodowska

Czytaj więcej o: 27 listopada 2018 r. - klasa I w bibliotece publicznej

"Dlaczego warto czytać książki" - klasa Vb

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     Celem projektu „Dlaczego warto czytać książki?” była popularyzacja czytelnictwa, zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, rozbudzenie zainteresowania różnymi rodzajami książek oraz  tworzenie mody na czytanie wśród rodzin uczniów klasy Vb.

     W trakcie realizacji projektu uczniowie pozwali książki do sądu, który rozstrzygał, czy we współczesnym świecie są one potrzebne. Zostało wniesione oskarżenie, że w dobie komputeryzacji i nieustannego rozwoju techniki książka jest rzeczą zbędną, gdyż wiedza w niej zawarta zmieści się na filmach, nagraniach wideo lub płytach. Obrona dowiodła, że książki tworzą piękno tego świata, rozbudzają wyobraźnię. Czytając je zatapiamy się w cudowny świat fantazji - w nasz niepowtarzalny świat, a nie świat reżysera. Książki wzbogacają również słownictwo i nie wzbudzają agresji, bawią, uczą, wychowują oraz są nieocenionymi towarzyszami w samotnych chwilach. Obrona stworzyła listę książek, które warto przeczytać, a do obecnych na rozprawie rodziców wystosowała list otwarty mówiący o zaletach głośnego czytania.

Po przesłuchaniu wszystkich świadków Sąd ogłosił że:

  • książki są bardzo ważnymi elementami  życia wszystkich ludzi,
  • mogą współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając,
  • z czytania różnorodnych książek nie może zrezygnować żaden człowiek.

 

Agata Klimkiewicz

Czytaj więcej o: "Dlaczego warto czytać książki" - klasa Vb

Projekt edukacyjny - książka czeka w klasie IV

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     Uczniowie klasy IV od 14 do 19 listopada realizowali projekt edukacyjny ,,Książka czeka”. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do systematycznego czytania oraz uświadomienie płynących z tego korzyści.

Podczas cyklu lekcji języka polskiego czwartoklasiści:

  • wyjaśniali, jakie wartości niesie czytanie oraz na czym polega przyjaźń z książką,
  • poznali etapy powstania książki,
  • przedstawiali pracę ludzi zajmujących się tworzeniem książek,
  • dowiedzieli się co to jest katalog biblioteczny oraz jak z niego korzystać,
  • przygotowywali plakaty do wybranej zwrotki wiersza.

     Projekt okazał się ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowali się wszyscy uczniowie. Jego cel został osiągnięty. Może nie wszyscy ruszą od razu do biblioteki, ale na pewno wszyscy będą wiedzieli, dlaczego warto sięgnąć po książkę.

 

Lubimy książkę - przyjaciółkę.

Wiesz co ci powiem?

Nie odwlekaj.

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,

Sięgnij po książkę!

Książka czeka.

 Agnieszka Krzyżanowska

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny - książka czeka w klasie IV

Projekt edukacyjny w ramach promocji czytelnictwa w klasie Va

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł, rozwija wyobraźnię, pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę. Statystyki nie są jednak pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury wybiera Internet, mass media jako podstawowe źródła informacji. Tym bardziej musimy się starać zachęcać dzieci do odkrywania kart książek. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by poznać niezwykłych bohaterów i  przeżyć z nimi wspaniałe przygody.

     Uczniowie klasy Va wzięli udział w projekcie, który miał na celu podniesienie świadomości czytania i  odkrycia korzyści wynikających z obcowania z książką. Efektem działań były prace wykonane  w formie plakatu z ulubioną postacią z lektur szkolnych, prezentacja i uzasadnienie swego wyboru. Na wystawie zobaczyć można było postaci z „Opowieści z Narnii”, „Przygód Kubusia Puchatka”, „Mikołajka” i komiksu ”Kajko i Kokosz.”

Agnieszka Liszewska

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny w ramach promocji czytelnictwa w klasie Va

Projekt edukacyjny w klasie VII

2018-12-03
Powiększ zdjęcie

     W dniach 06.11. i 13.11. 2018 r. uczniowie klasy VII na lekcjach godziny wychowawczej zmierzyli się z tematem: ”100 lat niepodległości a współczesny patriotyzm”.

     Celem projektu było przybliżenie uczniom historii Polski, jej drogi do niepodległości oraz oblicza współczesnego patriotyzmu. Korzystając z książek historycznych zgromadzonych w naszym szkolnym księgozbiorze uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną o Polsce, jej trudnej walce o niepodległość oraz odpowiedzieli sobie na pytania: Co znaczy dla nas życie w wolnym kraju?  Co znaczy być patriotą we współczesnym świecie?  Czym różni się patriotyzm dziś od tego z czasów niewoli, czy wojny?

     Pracując w grupach wszyscy uczniowie mieli możliwość wykazać się aktywnością i umiejętnością pracy z książką. Końcowym efektem naszych działań było poszerzenie wiedzy uczniów oraz wykonanie gazetki ściennej.

Renata Mosakowska

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny w klasie VII

Lekcja z książką w klasie VI

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     W ramach projektu edukacyjnego promującego czytelnictwo uczniowie klasy VI zmierzyli się z próbą odpowiedzi na pytanie: Czy kulturalny uczeń to gatunek zagrożony wyginięciem?

     Celem projektu było: przypomnienie zasad savoir-vivre, uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi, kształtowanie umiejętności i organizacji pracy w grupach, stymulowanie aktywnego udziału w zajęciach.

     Uczniowie korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej wyjaśnili : co to znaczy savoir-vivre oraz  pracując w grupach opracowali katalog zasad kulturalnego ucznia pod pojęciami: kultura słowa, kultura bycia, kultura ubioru i wyglądu, kultura spożywania posiłków, kultura zdrowotna i fizyczna.

     Efektem działań jest gazetka ścienna promująca zasady właściwego zachowania się.  

Monika Filiks

Czytaj więcej o: Lekcja z książką w klasie VI

Projekt edukacyjny - klasa III

2018-12-03
Powiększ zdjęcie

     Realizację projektu szkolnego rozpoczęliśmy od przedstawienia informacji rodzicom na zebraniu z rodzicami. Rodzice zostali zapoznani również z wykazem lektur dla klasy III dostępnych w szkolnej bibliotece do samodzielnego przeczytania w domu.

     Celem projektu było wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury oraz integracja i rozwijanie współpracy z rodzicami.

     W ramach projektu podejmowane były różnorodne działania. Dzieci samodzielnie czytały "Baśnie Andersena". Największą popularnością cieszyły się "Dzikie łabędzie". W baśniach dzieci wskazywały elementy realistyczne i fantastyczne, uczyły się odróżniać dobro od zła.

     Przez kolejne 2 tygodnie uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców czytali w domu wybraną książkę pt. "Oto jest Kasia".

     Położony był również nacisk na słuchanie głośnego czytania w klasie, nauczyciel czytał wybrany tekst dzieciom.

     Dzieci do przeczytanych lektur wykonywali także własne ilustracje, chętnie malowali farbami oraz wykonywały prace z różnych materiałów. Do wykonania pięknych rybek, które były ilustracją jednego z rozdziałów przeczytanej lektury, dzieci wykorzystały zużyte płyty kompaktowe.

     Wykonywały też metryczkę swojej ulubionej samodzielnie przeczytanej książki, w której poprzez ilustrację oraz krótki opis zachęcały swoich kolegów i koleżanki do przeczytania polecanych książek.

     Wszystkie dzieła zaprezentowane zostały na tablicy twórczości klasowej.

     Uczestnicy projektu mogli przenieść się w piękny świat bajek, lektur czy wierszy. Dzieci uczestniczyły również  w konkursie recytatorskim, na który utwory wybrane były z zasobu biblioteki szkolnej.

     Projekt okazał się ciekawą formą, w której można spotkać się z książką, poprzez różnorodne działania zachęca do sięgania po książkę. Wymiernym efektem jest poprawa jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jak o ciekawy sposób spędzania czasu.

Małgorzata Maciejewska

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny - klasa III

Projekt edukacyjny - klasa I

2018-12-03
Powiększ zdjęcie

Projekt edukacyjny "Reklama książki" w klasie VIII

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     W listopadzie klasa ósma przez dwa tygodnie realizowała projekt  pt. „Reklama książki”.

     Jego celem było zaprezentowanie zalet wybranego utworu literackiego i zachęcenie do jego przeczytania poprzez stworzenie skutecznej reklamy w formie plakatu wykonanego dowolną techniką. Projekt był realizowany  w trzyosobowych grupach. Poprzedzony został zajęciami lekcyjnymi, podczas których uczniowie obejrzeli różne rodzaje reklam, dyskutowali nad ich pomysłowością i  oddziaływaniem na odbiorców oraz ich wpływem na życie współczesnego człowieka. Następnie zostali podzieleni na grupy, zapoznani z zadaniami i kryteriami oceny projektu.

     Dnia 27. listopada grupy zaprezentowały swoje prace. Ocenie podlegały: pomysłowość reklamy, estetyka wykonania i  współpraca w zespole. Uczniowie wykonali plakaty reklamujące: „Kamienie na szaniec”, „Chłopców z Placu Broni”, „Krime story”, „Opowieści z Narnii” i „Akademię Pana Kleksa”.

     Dzięki uczestniczeniu w projekcie uczniowie rozwijali swoje kompetencje czytelnicze, umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów oraz pracy w grupie.

 

Krajewska Alicja Marta

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny "Reklama książki" w klasie VIII

Projekt edukacyjny "W świecie baśni i bajek" w klasie II

2018-12-02
Powiększ zdjęcie

     Klasa II realizuje działania w ramach czytelnictwa dzieci. Od poczatku roku szkolnego podjęła się wielu zadań wykorzystując nowe zbiory biblioteczne. 

     Wybraliśmy wśród zakupionych książek baśnie i bajki. Działania miały na celu wyrabianie nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury oraz integracja i rozwijanie współpracy z rodzicami.

 Zadania realizowane przez kl. II  w ramach działań czytelniczych  ,,W świecie bajki i baśni''

1. Zapoznanie z nowościami czytelniczymi znajdującymi się w bibliotece szkolnej.

,, Baśnie'' ,, Złota kolekcja bajek'' ,, Kopciuszek'' ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków''

,,Bajki dla chłopczyków'' ,,Bajki o księżniczkach'',, Lampa Alladyna'' , Bajki o wróżkach'' ,,Kot w butach''

 Przez miesiąc uczniowie samodzielnie czytali w domu wybrane fragmenty  książek.

2. Kącik czytelniczy w klasie.

Przygotowanie kącika, zgromadzenie pozycji książkowych, zwrócenie uwagi na bajki i baśnie, oglądanie zbioru, przeglądanie, rozmowy przy ilustracjach książkowych.

 3.Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, rodziców.

 Odbywało się również słuchanie głośnego czytania w klasie. Nauczyciel lub zaproszony rodzic czytał  wybraną bajkę dzieciom.

 4. Konkurs wiedzy o książkach - powrót do mądrości z bajek i baśni.

Klasa II przystąpiła do Quizu ze znajomości bajek i baśni. Test polegał na napisaniu tytułu książki, z której pochodził przedstawiany przez kolejnych uczniów cytat,           z podpowiedzią graficzną. 6 osób udzielił 100% właściwych odpowiedzi.

 5. ,,Mój ulubiony bohater bajki'' - plakaty wykonane dowolną techniką plastyczną.

Uczniowie klasy podzieleni na 4-osobowe zespoły przygotowali plakaty z bohaterami wybranej bajki. Efekty prac dzieci i rodziców zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym.

     Realizowany projekt  czytelniczy okazał się ciekawą formą, poprzez którą uczniowie mogli po raz kolejny spotkać się z książką. Wymiernym efektem okazała  się zwiększona ilość wypożyczeń w bibliotece oraz poprawa jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jak ciekawy sposób spędzania czasu.

                                                     wychowawca: Renata Wrześniewska

Czytaj więcej o: Projekt edukacyjny "W świecie baśni i bajek" w klasie II

19 listopada 2018r. - informacje dla rodziców - Czytanie - to najlepszy sposób uczenia się

2018-11-19

DRODZY RODZICE!

Czytanie - to najlepszy sposób uczenia się

/Aleksander Puszkin/

 

     Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane i często powtarzane. Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji. Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego. W ten sposób koło się zamyka - słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Co piąty polski nastolatek - wg badań prof. Z. Kwiecińskiego z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu - jest funkcjonalnym analfabetą.

 

Czytaj więcej o: 19 listopada 2018r. - informacje dla rodziców - Czytanie - to najlepszy sposób uczenia się

05 listopada 2018r. - stan czytlenictwa za miesiąc październik 2018r.

2018-11-05

STAN CZYTELNICTWA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MOCHOWIE

ZA PAŹDZIERNIK 2018r.

KLASA

LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

I

30

II

21

III

6

IV

15

VA

2

VB

12

VI

12

VII

12

VIII

7

RAZEM

117 książek

Czytaj więcej o: 05 listopada 2018r. - stan czytlenictwa za miesiąc październik 2018r.

22 października 2018r. - szkolny etap konkursu MISTRZ CZYTANIA 2018

2018-10-23
Powiększ zdjęcie

     Dnia 22 października 2018r. w naszej szkolnej bibliotece odbył się KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „MISTRZ CZYTANIA 2018” dla uczniów  klasy III. Wzięło w nim udział 14 uczniów: Aleksandra Gabrychowicz, Zuzanna Witkowska, Nadia Ciećwierz, Wiktoria Remplewicz, Amelia Nawrocka, Julia Jankowska, Maja Pilewska, Oskar Rempuszewski, Oliwier Będzikowski, Artur Jankowski, Błażej Wypych, Dawid Korpoliński, Krzysztof Mikołajewski, Jakub Pradun.

Czytaj więcej o: 22 października 2018r. - szkolny etap konkursu MISTRZ CZYTANIA 2018

03 października 2018r. - stan czytelnictwa za miesiąc wrzesień 2018r.

2018-10-03

STAN CZYTELNICTWA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MOCHOWIE

ZA WRZESIEŃ 2018r.

KLASA

LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

I

0

II

4

III

3

IV

13

VA

14

VB

25

VI

15

VII

16

VIII

12

RAZEM

102 książki

Czytaj więcej o: 03 października 2018r. - stan czytelnictwa za miesiąc wrzesień 2018r.

udział w II edycji akcji "Jak nie czytam, jak czytam"

2017-08-01
Powiększ zdjęcie

Podaruj książkę bibliotece

2017-03-01
Powiększ zdjęcie
 
Biblioteka szkolna zaprasza uczniów
do wzięcia udziału w  akcji.
 
Drodzy Uczniowie!
 
     Wszyscy lubimy czasem przenieść się w inną rzeczywistość, poznawać dawne dzieje lub zobaczyć kosmiczną przyszłość, ale... by móc tego dokonać, trzeba sięgać po książki. Stąd nasza akcja "PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE"

 

     Jeśli masz w domu, książkę, którą warto przeczytać, a która nie jest Ci potrzebna, przekaż ją bibliotece szkolnej. Na pewno znajdą się chętni, aby ją przeczytać. Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z własnej kolekcji. W ten sposób wzbogacisz księgozbiór i pozostawisz po sobie pamiątkę w szkole, a przekazane książki będą służyć innym czytelnikom.

Czytaj więcej o: Podaruj książkę bibliotece
Styczeń
pnwtsrczptsond
123456
78910111213
1415Pokaż wydarzenia w dniu 16 stycznia17181920
21222324252627
28293031
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl