Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szklarnia Wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowe

     Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na terenie naszej szkoły powstał innowacyjny obiekt łączący cechy nowoczesnych technologii oraz umożliwiający uczniom i nauczycielom działania w zakresie ekologicznych upraw. Jego powstnie nie byłoby możliwe bez dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W ramach zadania powstała dwupoziomowa mini szklarnia z systemem zbierającym wodę opadową oraz panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachu obiektu. Dzięki panelom obiekt będzie wytwarzał wystarczającą ilość energii do oświetlenia Szklarni nocą.

      W ramach projektu  „Szklarnia Wiejska - centrum edukacyjno-warsztatowego w Mochowie” wszyscy uczniowie, zarówno najmłodsi (przedszkolaczki), jak i najstarsi (klasy VII) uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Realizacja projektu, ze względu na jego charakter, korzystnie wpływa na poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, m.in. poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, obserwację, edukację oraz możliwość samodzielnej uprawy roślin. Całkowita wartość projektu - 96 185,00 zł.