Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
 zaprasza
      30 chłopców i 30 dziewczynek, w tym:
  • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
  • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • uczestnicy projektów PO PŻ,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 do udziału w projekcie pn.
„Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”
 
W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:
  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania – pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,
  • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),
  • działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe m.in. zajęcia z językowe, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
W ramach projektu zakładamy zorganizowanie zajęć w 6 punktach na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo oraz Zawidz.
 
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE
     Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a) do dnia 16.09.2016r. (w załączeniu formularz rekrutacyjny)
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

Galeria

Powiększ zdjęcie
Grudzień
pnwtsrczptsond
1Pokaż wydarzenia w dniu 2 grudnia
Pokaż wydarzenia w dniu 3 grudnia456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl