Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja na rok szk. 2018/2019

     Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych ("0") i innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny):

 • od 12 lutego 2018r. do 16 lutego 2018r. (do godz. 15:00) złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,
 • od 19 lutego 2018r. do 05 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole pierwszego wyboru przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
 • 12 marca 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • do 16 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, do których dziecko zostało zakwalifikowane w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę,
 • 19 marca 2018r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
 • 10 sierpnia 2018r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc,
 • od 10 sierpnia 2018r. do 17 sierpnia 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
 • 20 sierpnia 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • do 24 sierpnia 2018r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, do których dziecko zostało zakwalifikowane w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę,
 • 27 sierpnia 2018r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rekrutacja do klasy I:

 • do 23 lutego 2018r. (do godz. 15:00) zgłoszenie dziecka do klasy I (zgodnie z obwodem). Dotyczy dzieci 7-letnich z urzędu oraz 6-letnich zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie I,
  a także złożenie przez rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkole innej, niż szkołą w obowodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontunuację edukacji w klasie I.

 • do 26 lutego 2018r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc,
 • od 26 lutego 2018r. do 12 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole pierwszego wyboru przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.,
 • 19 marca 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • do 23 marca 2018r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż jedną placówkę,
 • 26 marca 2018r. opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
 • 10 sierpnia 2018r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc,
 • od 10 sierpnia 2018r. do 17 sierpnia 2018r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
 • 20 sierpnia 2018r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • 24 sierpnia 2018r. złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I, do której dziecko zostało zakwalifikowane w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę,
 • 27 sierpnia 2018r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pozostałe terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019  >>>>>> kliknij

DRUKI:


Punkt przedszkolny:

Oddziały przedszkolne ("zerówki"):

Klasa I:

Artykuły

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2018/2019

2018-08-20

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

2018-08-20

Wykaz wolnych miejsc przed postępowaniem uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

2018-08-10

Szanowni Państwo,

informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie dysponuje następującą liczbą miejsc wolnych:

 • punkt przedszkolny - 11 miejsc wolnych,
 • oddział przedszkolny - grupa 5-latków -  6 miejsc wolnych,
 • oddział przedszkolny- grupa 6-latków - 6 miejsc wolnych,
 • klasa I - 10 miejsc wolnych.
Czytaj więcej o: Wykaz wolnych miejsc przed postępowaniem uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

2018-03-19

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2018/2019

2018-03-19

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

2018-03-12

Informacja o wolnych miejscach w klasie I

2018-02-26

Informuję, że na dzień 26 lutego 2018r. w klasie I (r. szk. 2018/2019) jest 10 wolnych miejsc.

Czytaj więcej o: Informacja o wolnych miejscach w klasie I

Oferta oddziałów objętych wychowaniem przedszkolnym

2018-02-19
OFERTA NASZEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 • W naszym przedszkolu/oddziale przedszkolnym pracujemy według obowiązującej podstawy programowej dla oddziałów objętych wychowaniem przedszkolnym realizując jej treści metodami dostosowanymi do możliwości i zainteresowań dzieci.
 • Indywidualizujemy proces nauczania.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe: zajęcia profilaktyczne, zajęcia ruchowe w sali rekreacyjnej i hali sportowej, religię oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez wychowawców, naukę języka angielskiego.
 • W roku szkolnym organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (np. pielęgniarka, strażak, policjant).
 • W naszej placówce wsparcia udziela logopeda, prowadząc zajęcia indywidualne dla dzieci z wadami wymowy oraz pedagog szkolny, który jest wsparciem dla nauczycieli, dzieci i rodziców.
 • Harmonogram uroczystości przedszkolnych jest różnorodny, cyklicznie odbywają się uroczystości: Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.
 • W roku szkolnym organizowane są wycieczki np. do teatru, ZOO oraz wycieczki mające na celu poznanie najbliższej okolicy przedszkola.
 • Nasze przedszkole bierze udział w różnych akcjach charytatywnych: zbiórka nakrętek, wsparcie dla potrzebujących rodzin (zbiórki żywności),  oraz ogólnopolskich: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Sprzątanie Świata”.
 • Bierzemy udział w konkursach oraz przeglądach dla przedszkolaków.
 • Posiadamy urządzone sale przedszkolne, plac zabaw wyposażony w bezpieczny sprzęt.
 • Nauczyciele podczas zajęć mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu multimedialnego (m.in. rzutnik i laptop, tablica interaktywna).
 • Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków, placówka wyposażona jest w monitoring. 
 
Czytaj więcej o: Oferta oddziałów objętych wychowaniem przedszkolnym
Grudzień
pnwtsrczptsond
1Pokaż wydarzenia w dniu 2 grudnia
Pokaż wydarzenia w dniu 3 grudnia456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl