Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

28 kwietnia 2017r.

W załączeniu lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do punktu przedszkolnego, oddziałow przedszkolnych i klasy I >>>>> kliknij

 

21 kwietnia 2017r.

W załączeniu lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do punktu przedszkolnego, oddziałow przedszkolnych i klasy I >>>>> kliknij

 

21 marca 2017r.

Informujemy, że do 21 marca br. do godz. 15:00 rodzice/prawni opiekunowie składali deklaracje/zgłoszenia/wnioski o przyjęcie do szkoły.

     Na dzień 21 marca br. szkoła dysponuje wolnymi miejscami w liczbie:

 • punkt przedszkolny (3,4-latki) - 15
 • oddział przedszkolny (5-latki) - 14
 • oddział przedszkolny (6-latki) - 19
 • klasa I - 16

 

     Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018:

 • do 21 marca 2017r. (do godz. 15:00) złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci następujących dokumentów:
  - deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny/oddziały przedszkolne) w kolejnym roku szkolnym,
  - zgłoszenia dziecka do klasy I (z naszego obwodu),
  - wniosku o kontynuację nauki w klasie I (dzieci spoza obwodu).
 • 22 marca 2017r. opublikowanie informacji o wolnych miejscach w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych i klasie I.
 • do 04 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole 1 wyboru wniosku z załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy I.
 • do 05 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.
 • 21 kwietnia 2017r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (punkt przedszkolny, oddziały przedszkolne i klasa I).
 • do 26 kwietnia 2017r. (do godz. 15:00) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego oraz klasy I w przypadku, gdy we wniosku wskazano więcej niż 1 placówkę.
 • 28 kwietnia 2017r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • 22 maja 2017r. opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

pozostałe terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w załączniku - zarządzenie Wójta Gminy Mochowo nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017r.


Punkt przedszkolny:

Oddziały przedszkolne ("zerówki"):

Klasa I: