Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Organizacje szkolne, koła zainteresowań

     Dzieci w naszej szkole mają doskonałe warunki do pełnego rozwoju swoich zdolności i umiejętności w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Fachowość nauczycieli i wychowawców pomaga uczniom obudzić ukryte w nich możliwości, a ciepła i życzliwa atmosfera zachęca do pozytywnego działania. Dzięki temu każdy uczeń może realizować się w różnych organizacjach szkolnych, przygotowujących do życia w społeczeństwie i otaczającym go świecie.
 
KOŁO EKOLOGICZNE:
      Koło ekologiczne działające w naszej szkole każdego roku podejmuje działania mające na celu upowszechnianie postawy troski i szacunku wobec Ziemi i jej zasobów biorąc udział w konkursach i akcjach takich jak ?Zaadoptuj kasztanowca?, ?Porządkujemy i odnawiamy las?, ?Zostań przyjacielem ptaków?, ?Eko-planeta? organizowanych przez Tygodnik Płocki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy stałym uczestnikiem wyżej wymienionych akcji, wiele razy nagrodzonym i wyróżnionym.
 
ZHP, ZUCHY:
     W naszej szkole funkcjonuje gromada zuchowa oraz drużyna harcerska, których celem jest wychowanie wartościowych obywateli Polski, ich wszechstronnego rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego i fizycznego, wg harcerskich ideałów.
     Działalność zuchów i harcerzy w naszej szkole polega na uczestniczeniu w cotygodniowych zbiórkach oraz angażowaniu się  w życie Hufca Sierpc poprzez branie udziału w najważniejszych zadaniach takich jak: Hufcowy Start, Turniejada Mikołajkowa, Hufcowe Kolędowanie, Hufcowy Przegląd Twórczości. Każdego roku w ferie organizowany jest również dwudniowy biwak, podczas którego zuchy i harcerze poznają podstawowe techniki harcerskie, symbolikę harcerską, a także mają możliwości brania udziału w różnego rodzaju atrakcyjnych formach wyjazdowych np. do kina, kręgielni. Działalność harcerska w naszej szkole pozwala naszym uczniom na zawieranie nowych znajomości, przyjaźni, a także aktywnego i wartościowy spędzania wolnego czasu.
 
KOŁO MATEMATYCZNE:
     Koło matematyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki i informatyki. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w wymiarze 1 godziny raz w tygodniu
i prowadzone są w formie pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy z komputerem.
     W ramach zajęć uczniowie poznają różne ciekawostki matematyczne, rozwiązują łamigłówki, krzyżówki, testy oraz zadania rozwijające umiejętności matematyczne. Korzystają także z zasobów Internetu i programów edukacyjnych, wyszukują i przetwarzają informacje oraz tworzą własne dokumenty.
 
KOŁO POLONISTYCZNE:
     Głównym celem kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej w klasach IV-VI jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, pisania i czytania, co uwarunkowane jest wiedzą o budowie i funkcjonowaniu języka.
     Program koła polonistycznego ma na celu przede wszystkim doskonalenie sprawności w posługiwaniu się językiem w warstwie słownej i pisemnej, propagowaniu języka literackiego wśród uczniów, wyrabianie postawy odpowiedzialności za słowo i troski o jego urodę. Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu. Uczęszczają na nie uczniowie, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki z języka polskiego i pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z tego przedmiotu. Na zajęciach uczniowie wykonują ćwiczenia: ortograficzno-interpunkcyjne, słownikowo-frazeologiczne, gramatyczno-stylistyczne, redakcyjne. Ponadto poznają wybrane teksty literackie oraz przygotowują się do konkursów polonistycznych.
 
KOŁO PLASTYCZNO-TECHNICZNE:
     Celem działalności koła jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka drogą działalności plastyczno-konstrukcyjnej, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz czynne uczestnictwo w kulturze. Podczas zajęć uczniowie poznają wiele nowych technik: frotaż, kolaż, grafika, rzeźba w mydle, co pozwala  na przygotowanie wielu prac konkursowych. Realizowane przez koło zadania pokazują jak ważnym celem jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.
 
SZKOLNY  KLUB  PCK:
     Działalność SK PCK w naszej szkole dotyczy promocji zdrowia, idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, pomocy potrzebującym uczniom, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej. Cyklicznie bierze udział w akcjach "Krwiodawstwo w oczach dziecka", "Wyprawka dla Żaka", "Czerwona wstążka", "Czerwonokrzyska Gwiazdka" oraz programie edukacyjno-profilaktycznym "Nie pal przy mnie proszę".
 
KOŁO LITURGICZNE:
     Spotkania ogniska mają na celu budzenie i rozwijanie w dzieciach świadomości misyjnej. Uczą dzielić się skarbem wiary i środkami materialnymi z ubogimi dziećmi na całym świecie. Prowadzony jest również żywy różaniec misyjny oraz praktyczna działalność. Członkowie ogniska poznają również wiedzę o Biblii i pogłębiają poznane wartości oraz przygotowują się do udziału w Konkursie Biblijnym. Na zajęciach stosowane są metody aktywne, uczniowie rozwiązują krzyżówki, rebusy, udoskonalają techniki korzystania z Pisma Świętego. Poznawane treści przedstawiane są za pomocą dramy, gier dydaktycznych, dzięki czemu spotkania zachęcają do aktywności oraz twórczego myślenia.  Ognisko misyjne uczestniczy również w akcjach takich jak Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
SZKOLNA  KASA  OSZCZĘDNOŚCI (SKO):
     Szkolna Kasa Oszczędności działa pod hasłem "Grosz do grosza na SKO wpłacaj i po czasie się wzbogacaj". Wśród uczniów prowadzone są pogadanki w celu zachęcenia ich do gromadzenia swoich oszczędności na książeczkach SKO. Przeprowadzane są również konkursy: "Najlepiej oszczędzająca klasa", "Mistrz oszczędzania", "Systematyczny ciułacz klasowy". SKO każdego roku bierze udział w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym" pod patronatem Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.
 
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE (SKS):
     Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów, wyrabianie w nich nawyku czynnego wypoczynku oraz dobrej, czystej rywalizacji i przestrzegania zasad "fair play" w czasie gier i zabaw zespołowych. Uczniowie w trakcie zajęć mają możliwość korzystania z nowoczesnej hali gimnastycznej oraz doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych w grach zespołowych takich jak: piłka nożna, mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, cztery ognie i unihokej. W ramach zajęć funkcjonuje również szkolna drużyna piłkarska dziewcząt i chłopców, która z dużymi sukcesami bierze udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i regionu.
Grudzień
pnwtsrczptsond
1Pokaż wydarzenia w dniu 2 grudnia
Pokaż wydarzenia w dniu 3 grudnia456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl