Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zmiana terminu zajęć w ramach świetlicy środowiskowej

W II semstrze r. szk. 2017/2018
zajęcia w ramach
świetlicy środowiskowej zostały przeniesione
z poniedziałku
na środę od godz. 12:30
Termin obowiązuje: od 29 stycznia 2018r.