Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2017/2018

     W październiku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2017/2018. Decyzją uczniów w skład zarządu SU wejdą:
 
Przewodnicząca: Julia Witkowska , kl. VI
Wiceprzewodnicząca: Gabriela Dąbkowska, kl. VI
Skarbnik: Gabriela Joniak, kl. VI
Rzecznik Praw Ucznia: Zawadzka Karolina z kl. VII
Protokolant: Zuzanna Kanty, kl. V
 
     Opiekę nad uczniami sprawować będzie p. Paweł Wolder, w zastępstwie p. Renata Mosakowska.
     Do głównych celów działalności SU należeć będzie:
  • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  • reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl