Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

30 października 2017r. - ślubowanie uczniów klasy pierwszej

    30 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyła się szczególna uroczystość - ślubowanie uczniów klasy I.  W sali „Kina za Rogiem” spotkali się bohaterowie dnia - uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkoły.

    Nie zabrakło również zaproszonych gości, a wśród nich: gospodarza naszej gminy – p. Zbigniewa Tomaszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Mochowo – p. Jana Głodkowskiego, radnych gminnych p. Zbigniewa Smożewskiego oraz Stanisława Kalkowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców – p. Alicji Remplewicz. Na uroczystość przybył również dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku – p. Tomasz Kominek.

Akademię rozpoczęła p. dyrektor. Swoje pierwsze słowa skierowała do pierwszoklasistów. Podkreśliła, że za moment staną się pełnoprawnymi uczniami szkoły, złożą ślubowanie na jej sztandar – symbol tradycji, honoru i wierności. Przez najbliższych osiem lat będą stanowili część społeczności szkolnej. Zwróciła się również do rodziców uczniów gratulując im wspaniałych i zdrowych dzieci, a także dziękując za zaufanie.

     Po części artystycznej przyszedł czas na ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dzieci ślubowały min. być dobrymi Polakami i swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Obiecały być pilni w nauce i wzorowi w zachowaniu, a przede wszystkim godnie reprezentować szkołę.

     Po ślubowaniu głos zabrał p. Tomasz Kominek, który wręczył uczniom gadżety ufundowane przez Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Następnie pan wójt podziękował za zaproszenie, życzył wszystkim, aby słowa ślubowania znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dzieci opuszczając mury szkoły miały wpojone właściwe wartości. Szkoła to prawa, ale także i obowiązki, ważna jest również współpraca i życzliwe podejście ze strony rodziców,  bo tylko wspólne działania mogą przynieść najlepsze efekty edukacyjne i wychowawcze.

     Na koniec uczniowie otrzymali słodkości i upominki ufundowane przez organ prowadzący. Każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania na czytelnika, a także gadżety zachęcające do oszczędzania w SKO.

     Do tego ważnego święta uczniów przygotowała wychowawczyni – p. Renata Wrześniewska.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mochowie
e-mail: spjp2mochowo@wp.pl